Wie zijn wij

Gym en turnvereniging "de Bomgardjes" is gestart in november 1968. Het is destijds begonnen met een groepje scholieren die de schoolmeester gevraagd hadden voor extra gymlessen buiten schooltijd. Er kwam steeds meer belangstelling en zo werd er een officiële vereniging opgericht, met de naam "de Bomgardjes".

In de loop van de tijd werden er groepen gemaakt. Deze keuzes werden gemaakt op grond van leeftijd en op vaardigheden. Ook nu zijn er gym en turngroepen voor alle leeftijden!
Vanaf 2½ jaar kun je al terecht bij de peuter/kleutergroep. Hier staat vooral het klimmen, klauteren, springen en rennen centraal.

Vanaf 5 jaar zijn er groepen die al meer turnelementen gaan oefenen. Zo groeit men van gym naar turntalent. Daarnaast hebben we selectiegroepen, die vanaf 8 jaar, turnen op wedstrijdniveau. Hierin zit verschil in A en B selectie. We komen momenteel uit in 3e tot en met 6e divisie. Professionele leiding deelt de leden in, welk niveau bij de leden past en trainen hiervoor tijdens de lessen.

Voor diegene die de 55 gepasseerd zijn, hebben we 2 groepen. Hierbij staat vooral het bewegen voorop. De ene groep speelt elke week lijnbal, de andere groep doet elke week een variërend spel. Ons ledenaantal staat de laatste jaren behoorlijk stabiel op zo'n 100 leden! De leden zijn voornamelijk Wehlenaren. Turnen is een individuele sport, maar saamhorigheid staat in onze vereniging voorop. Tijdens de wedstrijden steunen de turnsters elkaar en is er medeleven.

Jaarlijks hebben we voor alle turnsters een clubtoernooi en het seizoen word altijd feestelijk afgesloten voor iedereen!